English
关于我们
管理团队

职位

姓名

电话

邮箱

党委书记兼院长

刘守英

010-82500223

liusy18 AT 126.com

正处级组织员

齐畅

010-82500200

qichang AT ruc.edu.cn

党委常务副书记兼副院长

王晋斌

010-82500718

wjinbin  AT yahoo.com.cn

副院长

周业安

010-82500199

zhouyean  AT ruc.edu.cn

副院长

谢富胜

010-82500225

doc_xfs  AT sina.com.cn

副院长

于春海

010-82500197

yuchunhai  AT ruc.edu.cn

副院长

李勇

010-82500324

s04085590 AT ruc.edu.cn

党委副书记

李佩洁

010-82509081

lipjruc AT ruc.edu.cn

学院动态

首页 > 关于我们 > 学院概述

人大经济论坛 rdjjlt.org 人大经济论坛 bbs.econ.ruc.edu.cn