English
关于我们
管理职员

科室

姓名

职务

职责

地址
明德主楼

电话

邮箱

办公室

陆美贺

办公室副主任

综合协调、人事人才、博士后管理

611A

62511091

lu_meihe AT 163.com

张晓芬

科研秘书

科研、会务

611A

62549650

maddie22 AT 126.com

孙颖

财务秘书

财务工作

613A

62547450

sunying3 AT ruc.edu.cn

杨菲

宣传秘书

宣传工作、信息工作

611A

62511102

yangfay AT yeah.net

贡桑旺姆

外事秘书

国际交流、援外项目

611A

62511058

nxwangmu AT 163.com

杨然

人事秘书

人事、博士后管理

611A

62511058

yr5314991 AT 163.com

实验室

刘建民

主任科员

离退事务

613B

62510140

jjxypeixun AT 163.com

牛睿

实验室主任、院工会副主席

实验室管理、设备管理、工会事务

613B

82500255

niurui AT ruc.edu.cn

教务科

刘延军

教务科科长

本科生教务、留学生事务

615

62513020

liuyj AT ruc.edu.cn

王丹

教务秘书

博士生教务

615

62513020

danwang1815  AT 126.com

王誉潼

教务科副科长

本科生、博士生教务

615

62511272

xiaoxiaoyutong AT 126.com

张丽娜

教务秘书

学术硕士生教务、全英文硕士教务

615

62512298

zlnathena AT ruc.edu.cn

张妮妮

教务秘书

国际商务专业硕士生教务

615

62512985

zhangniniruc AT 163.com

党团学

孙岚

党团学办公室主任

全日制学生事务

616

62511210

sunlanjj AT sina.com

杜素云

主任科员

学生就业事务

616

82509078

dsy AT ruc.edu.cn

程万昕

团委书记

学生团委事务

616

62511210

wxcheng123 AT 126.com

白天鹏

党务秘书

党团事务

618B

82500260

participate123 AT 163.com

徐子桐

党务秘书

党团事务

616

62511210

2015200712 AT ruc.edu.cn

培训部

张静

教务秘书

同等学力硕士教务

611B

62511351

grace_zhang2007 AT 126.com

吴玫

教务秘书

同等学力硕士教务

611B

62515129

jjxypx AT 163.com


黄庆

教务秘书

同等学力硕士教务

611B

62511254

hangqi_2006 AT 163.com

孙宝涵

教务秘书

同等学力硕士教务

611B

82500281

1609290090 AT qq.com

陈晖

教务秘书

同等学力硕士招生

956

62513771

chenhui_www AT 126.com

宋歌

教务秘书

同等学力硕士招生

956

62513771

songge_e AT ruc.edu.cn

李丹

教务秘书

同等学力硕士招生

956

62515745

ruc_li AT ruc.edu.cn

王魏娟

教务秘书

同等学力硕士招生

956

62515745

609292157 AT qq.com学院动态

首页 > 关于我们 > 学院概述

人大经济论坛 rdjjlt.org 人大经济论坛 bbs.econ.ruc.edu.cn